Ortézy používáme ve sportu v případech, kdy je třeba z nějakého důvodu dodatečně stabilizovat kloub nebo segment a odstranit bolest.


 V jakých případech potřebuji ortézu?

  1. mám bolesti plynoucí z přetěžování určitých struktur kloubu (chronické záněty úponů šlach přetěžovaných svalů, jako je např. tenisový nebo golfový loket, skokanské koleno…; artróza; zatěžování kloubu v nepřirozeném postavení)
  2. potřeba podpory stabilizátorů kloubu v rekonvalescenčním období po akutním úrazu některé ze struktur kloubu (to se týká především poranění vazů a meniskoidních struktur, která bývají řešena operativně a po tomto zákroku (úrazu) je kloub podstatně zranitelnější než před úrazem, a proto je potřeba jej po určitou dobu chránit)
  3. preventivní aplikace v případech, kde by docházelo během sportu k opakovanému nadměrnému zatěžování kloubu za hranicí jeho fyziologických možností.

Co brát v úvahu při výběru ortézy?

Ortézy jsou vždy specificky uzpůsobené konkrétnímu segmentu, pro který jsou určené (anatomické výztuže, úprava materiálu, směr tahu pružných výztuh…). Více o jednotlivých typech ortéz a jejich úpravách najdete níže.

1. účel používání ortézy

  • prevence (návlek nebo zpevňující ortéza – v závislosti na potřebě stabilizace kloubu)
  • odstranění bolesti při pohybu (v závislosti na původu bolesti – návlek, pásky, funkční ortéza)
  • prevence opakovaného zranění (funkční ortéza, s přibývajícím časem od úrazu a pokračující rehabilitací se dá postupně přejít na návlek nebo zpevňující ortézu)

2. typ sportu/aktivity

Každý sport/aktivita má svá specifika, kterým je třeba přizpůsobit i typ ortézy (materiál, pevnost, atd.). U kontaktních sportů je lepší volit ortézy se silnějším zpevněním, vzhledem k vyššímu riziku poranění vlivem působení vnějších faktorů.

3. typ poranění

Kromě lokalizace ovlivňuje výběr ortézy i typ poranění a struktura, na které k úrazu došlo. U vazivových zranění se volí ortézy s pružnými tahy odpovídajícími směru daného vazu. U poranění nebo bolestí způsobených mikrotraumatizací chrupavčitých struktur, volba vychází z potřeby korekce postavení kloubních ploch vůči sobě, rozhodující jsou zde proto výztuhy, které toto postavení podporují.

U chronických bolestí nebo chronicky přetěžovaných struktur je důležité udržovat daný segment spíš v teple, tomu napomáhají materiály, ze kterých je ortéza vyrobena.

4. velikost ortézy

Správně zvolená velikost ovlivňuje funkci ortézy – je třeba pečlivě změřit daný segment a podle toho volit velikost ortézy. Při používání je potom třeba dostatečně dotahovat popruhy zajišťující polohu ortézy, aby nepadala nebo se při pohybu neposouvala. Ortéza určená pro sport nesmí limitovat pohyb v daném segmentu (ve smyslu snížení výkonnosti), zároveň nesmí škrtit, aby nedošlo k omezení prokrvení dané oblasti.


 Jaké existují typy ortéz?

Ortézy lze z hlediska funkce rozdělit do 4 základních skupin týkajících se sportu:

1. Pásky (epikondylární, patelární)

Pásky se používají tam, kde v důsledku přetěžování určité skupiny svalů došlo ke vzniku zánětu v oblasti úponu šlachy na kost. Jedná se především o případy epikondylitid v oblasti lokte (tenisový nebo golfový loket), skokanské koleno nebo poruchy stability čéšky. Páska přitlačuje šlachu ještě před postiženým úponem a tím snižuje jeho zatěžování.

Příklad ortézy typu pásek - kolenní pásek

2. Návleky

Používají se především v případech bolestí kloubů plynoucích z přetěžování a nedostatečné stabilizace kloubu. Díky neoprenu a kompresi kloubu jej zpevňují a dodávají při pohybu pocit jistoty. Kromě tohoto mechanického efektu navíc udržují kloub v teple, což je vhodné zejména v případech chronického přetěžování, na které často navazují záněty šlach a svalových úponů.

Návleky mohou být buď jednoduché, nebo zpevněné (po)pruhy, které fungují jako protitah svalů, které způsobují přetěžování kloubu a bolest. Návleky mohou být také na některých místech vyměkčené za účelem mechanické ochrany kostěných struktur – např. u kolenních návleků může být vložen „polštářek“ v oblasti čéšky, který má tlumit nárazy do této kosti.

V případě kolenních návleků může být v oblasti čéšky také otvor, do kterého by měla čéška zapadat. Tyto ortézy se používají především v případě tzv. patellofemorálního syndromu, tedy bolestí, které jsou způsobeny špatným (nadměrným) pohybem čéšky při sportu. V tomto případě zajišťuje ortéza dostatečný přítlak na tkáně a díky otvoru, který by měl být přesně na čéšku, také limituje její pohyb (ale pouze do té míry, aby nebyl limitován pohyb celého kloubu).

Kromě zpevnění kloubů se specifické návleky používají i pro zvýšení komprese ve svalech. Ta má za následek zlepšení cirkulace krve v daném svalu. Zlepšení prokrvení se dá využít jednak pro zlepšení výkonnosti u vytrvalostních sportů u dlouho zatěžovaných svalů, nebo v případech po lehčích svalových zraněních, kdy má cirkulace krve a lymfy v dané oblasti významný vliv na proces hojení.

Příklad typu ortézy návlek - kolenní návlek

3. Zpevňující ortézy

Používají se především jako prevence úrazů postranních vazů a předního zkříženého vazu kolene. Na rozdíl od návleků jsou vyztužené po stranách měkkými kovovými pláty, které absorbují až 30% nárazů, které zatěžují vazy. Větší stabilita kloubu je dále zajišťována pomocí pásků, které zajišťují tah ve směru tahu vazů a svalů. Tyto ortézy se používají především v kontaktních sportech, kde hrozí časté nárazy způsobující střižné síly působící na vazy. Nedá se ale plošně říci, že by tyto ortézy měli nosit všichni sportovci, kteří se věnují kontaktnímu sportu. Mělo by se jednat spíš o jedince, u kterých je riziko úrazu zvýšené – tedy u jedinců, kteří mají problémy s vazy (měli už někdy v historii vazy poraněné, nebo je u nich zjištěná zvýšená elasticita vaziva, tzv. hypermobilita) nebo nemají dostatečně zajištěnou stabilizaci kloubu okolními svaly.

Příklad typu ortézy zpevňující - kolenní ortéza

4. Funkční ortézy

Funkční ortézy zajišťují stabilitu kloubu se zaměřením na specifický problém na rozdíl od zpevňujících ortéz, které pomáhají stabilizovat kloub jako celek. Bývají vyztužené kovovými ohebnými pláty a pružnými pásy. Výztuže zpevňují kloub ve směrech, které by ho ohrožovaly (ve smyslu zranění), pružné pásy, které bývají na ortéze v určených směrech, potom působí jako podpora stabilizačního tahu svalů. Některé ortézy mají i lokálně uzpůsobený materiál podle průběhu svalů v okolí kloubu, čímž zajišťují správnou aktivaci svalů a jejich prokrvení. Funkční ortézy se využívají především v oblastech, které již byly zraněné, a proto je zde zvýšené riziko dalšího úrazu. Volba konkrétní ortézy by měla vycházet z typu poranění. Po složitých poraněních kloubu, jako je např. ruptura zkříženého vazu, je dobré volit ortézy s větším zajištěním klubu, tedy funkční variantu s více pružnými pásy a výztuhami, které zajistí stabilitu kloubu ve více směrech. Kromě poúrazových stavů se dají funkční ortézy, vzhledem k jejich většímu zajištění pozice kloubu, použít i u bolestí způsobených artrózou, tedy opotřebením kloubních ploch. Díky tahu pružných pásů a tlaku výztuh zajišťuje ortéza optimální polohu kloubních ploch vůči sobě a tím i zpomaluje další degenerativní změny v kloubu.

Příklad ortézy typu funkční - kolenní ortéza

Rehabilitační

Rehabilitační nebo postoperační ortézy se ve sportu nepoužívají, jedná se o rigidní ortézy, které v období těsně po operaci nebo úrazu omezují pohyblivost v kloubu.


Pevný tejp a kinesiotejp

V některých případech se dá ortéza do určité míry nahradit nebo podpořit tejpováním (ať už kinesiotapem nebo pevným tapem). Ve všech případech, kdy je třeba použít ortézu, je ale také na místě důkladná rehabilitace, která by stejně jako samotné tejpování, měla probíhat pod odborným dohledem fyzioterapeuta.


logo Jednadvacítky

poradce pro Vás připravila Lucka Simonianová
poslední aktualizace 30.10.2018
Zdroje: Technical Report: Knee Brace Use in the Young Athlete Thomas J. Martin, the Committee on Sports Medicine and Fitness Pediatrics Aug 2001, 108 (2) 503-507; DOI: 10.1542/peds.108.2.503