Zákaznický program 21

Co je Program 21?

Program 21 není klasickým věrnostním programem, kdy musíte nakupovat, abyste získali výhody.

Program 21 nabízí možnost nakupovat výhodněji už od prvního nákupu.

Program 21 vás k ničemu nezavazuje. Tento náš zákaznický program umí pouze dávat.

Jak se zapojit?

1

Registrace

Do  "Programu 21" se zapojíte při registraci do e-shopu Jednadvacítka.cz zaškrtnutím volby "Zaregistrovat se do Programu 21".

Zaregistrovat se nyní 

2

Schválení

Schválení registrace probíhá nejpozději do 48 hodin. Registraci potvrzujeme ručně a zařadíme Vás tak do našeho Programu 21.

3

Nakupování

Od tohoto momentu již budete moct nakupovat v našem e-shopu i kamenné prodejně se slevou pro členy Programu 21.

Otázky a odpovědi

Jak zjistím, jestli jsem zaregistrovaný v Programu 21?

Stačí se podívat do zákaznického účtu, kde pod Vaším jménem bude uveden typ účtu. Typy účtu jsou 2 - klasický zákaznický účet a Programový účet. Pokud jste již zaregistrovaný v našem e-shopu, ale nejste v Programu 21, můžete se do něj přihlásit podle pokynů, které najdete níže. Pokud u nás nejste registrovaní vůbec, můžete využít odkaz v kroku 1 nahoře.

Již jsem registrovaný v e-shopu, ale nejsem v Programu 21. Jak se do něho mohu přihlásit?

V případě, že jste již v našem e-shopu registrováni, ale v Programu 21 nejste, můžete se zaregistrovat dodatečně prostřednictvím tohoto formuláře. Schválení registrace do Programu 21, tzn. vystavení zákaznické karty může trvat až 48 hodin. Jakmile bude vaše členství v Programu 21 schváleno, o čemž Vás budeme informovat e-mailem, budete moci nakupovat za zvýhodněné ceny zákaznického Programu 21.

Jaké jsou podmínky Programu 21?

Jako každý program, i zákaznický Program 21 má své podmínky: zobrazit podmínky Programu 21

Všeobecné podmínky a pravidla zákaznického PROGRAMU 21

Článek 1.
PROGRAM 21

PROGRAM 21 je název věrnostního programu, jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost Jednadvacítka, provozovatele Václav Culky. (dále jen vlastník).

Registrovaný účastník PROGRAMU 21 (dále jen účastník P21) získává právo slevy na vybrané produkty a může využívat výhod specifikovaných provozovatelem na internetových stránkách www.jednadvacitka.cz v článku s názvem „Zákaznický PROGRAM 21“. Účastník P21 uplatňuje slevy či využívá daných výhod na základě použití Karty účastníka PROGRAMU 21 (dále jen karta P21), která je opatřena unikátním číslem nebo pouze užitím unikátního čísla (jen v případě internetové objednávky a to zadáním kódu do kolonky „Poznámky k objednávce“).

Článek 2.
Členství v PROGRAMU 21

Členství v PROGRAMU 21 je bezplatné a členem se může stát fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR, která dovršila 18 let a souhlasí se zpracováním osobních údajů a s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a pravidlech PROGRAMU 21. Členství v PROGRAMU 21 vzniká vydáním karty P21 účastníkovi P21. Podmínkou vydání karty P21 je správné (pravdivé) vyplnění registračního formuláře s obsluhou kamenné prodejny JEDNADVACÍTKA (na adrese Křižíkova 537/83, Praha 86, 186 00) nebo registrace do členské zóny PROGRAMU 21 na internetových stránkách www.jednadvacitka.cz nebo zaslání e-mailu s textem „Chci se stát účastníkem PROGRAMU 21“ na emailovou adresu obchod@jednadvacitka.cz (v případě již registrovaných zákazníků elektronického obchodu Jednadvacítka). Podmínky a náležitosti registrace stanoví provozovatel v registračním formuláři. Provozovatel programu si vyhrazuje právo kartu P21 nevydat bez udání důvodů. 

Karta P21 bude účastníku P21 vydána proti podpisu na registračním formuláři v kamenné prodejně Jednadvacítka nebo zaslána na adresu uvedenou při registraci na internetových stránkách www.jednadvacitka.cz. Podpisem na registračním formuláři, registrací do členské sekce PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz nebo zasláním email s textem „Chci se stát účastníkem PROGRAMU 21“ na emailovou adresu obchod@jednadvacitka.cz zákazník, účastník P21 zároveň potvrdí souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly PROGRAMU 21 a se zpracováním osobních údajů. Kartu P21 je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je vystavena. Každý účastník P21 může mít a používat pouze jednu platnou kartu P21. Karta P21 je majetkem Jednadvacítky, provozovatele Václava Culky. Karta P21 není kreditní ani platební kartou a může být použita jen v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami a pravidly PROGRAMU 21.

Členství držitele karty P21 v PROGRAMU 21 zaniká a karta se stává neplatnou:

  1. okamžikem, kdy držitel karty P21 záměrně uvedl v registračním formuláři nepravdivé informace
  2. okamžikem, kdy držitel karty P21 zneužil ochrannou známku provozovatele, jeho obchodní značky nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy provozovatele nebo spolupracujících firem
  3. okamžikem, kdy držitel karty P21 zneužil mechanismus programu
  4. okamžikem, kdy provozovatel obdrží písemnou žádost držitele karty/registrovaného účastníka P21 o ukončení členství
  5. okamžikem úmrtí držitele karty/registrovaného účastníka P21
  6. okamžikem zániku (odvoláním) souhlasu se zpracováním osobních údajů
  7. okamžikem zániku (odvoláním) souhlasu se zasílám newsletterů (novinek či nabídkových akcí) na emailovou adresu či mobilní telefon formou sms zpráv
  8. z jiných vážných důvodů,
  9. okamžikem ukončení programu 

Odcizení nebo ztrátu karty P21 je účastník P21 ve vlastním zájmu povinen ohlásit provozovateli PROGRAMU 21 buď na telefonním čísle 776 699 282 nebo na emailovou adresu obchod@jednadvacitka.cz. Nová karta bude zákazníkovi připravena k vyzvednutí nebo zaslána na adresu do 7 dní.

Článek 3.
Práva a výhody účastníka P21

Účastník P21 má právo dostat produkty z nabídky kamenné prodejny či z nabídky elektronického obchodu www.jednadvacitka.cz za zvýhodněných podmínek. Vše o těchto slevách je uvedeno v článku 4. těchto podmínek.

Účastník P21 má právo na výhody specifikované provozovatelem na www.jednadvacitka.cz v článku „Zákaznický program 21“. 

Článek 4.
Slevy

Každý účastník P21 má právo dostat jakýkoliv produkt za nabídky eshopu www.jednadvacitka.cz či nabídky kamenné prodejny provozovatele za zvýhodněných podmínek. Výše slevy je uvedena u každého z produktů po přihlášení do členské sekce P21 v eshopu www.jednadvacitka.cz. Výši slevy určuje provozovatel P21. 

Na ceny produktů patřících do PROGRAMU 21 účastníci P21 nemohou uplaťnovat jakékoliv další slevy a to ani ze slevových kuponů či poukázek. Ceny uvedené u produktů po přihlášení účastníka P21 do členské zóny PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz jsou konečné a neměnné. Jedinou vyjímkou pak jsou slevové kupony či kódy určené speciálně pro účastníky P21, které jsou takto prezentovány, a jejichž kód k uplatnění slevy vždy obsahuje "P21".

Článek 5.
Práva provozovatele PROGRAMU 21 vzhledem k právům ÚČASTNÍKA P21

Provozovatel P21 si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výši slevy u produktů zařazených do PROGRAMU 21 či je z programu zcela vyřadit bez toho, aby musel informovat účastníka P21. 

Provozovatel P21 si vyhrazuje právo kdykoliv odebrat či zrušit jakoukoliv z výhod pro účastníky P21, které jsou specifikované provozovatelem na www.jednadvacitka.cz v článku „Zákaznický program 21“.

Článek 6.
Zasílání newselleterů a jiných informací související s činností provozovatele

Zákazník svým podpisem při převzetí karty P21, registrací do členské zóny PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz nebo zaslání e-mailu s textem „Chci se stát účastníkem PROGRAMU 21“ na emailovou adresu obchod@jednadvacitka.cz (v případě již registrovaných zákazníků elektronického obchodu Jednadvacítka) potvrzuje svůj souhlas s tím, aby vlastník a provozovatel PROGRAMU 21 využil kontaktů uvedených v registračním formuláři k zasílání newsletterů (nabídkových letáků v elektronické podobě) a sms zpráv souvisejících s činností provozovatele. 

Článek 7.
Ochrana osobních údajů

Zákazník svým podpisem při převzetí karty P21, registrací do členské zóny PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz nebo zaslání e-mailu s textem „Chci se stát účastníkem PROGRAMU 21“ na emailovou adresu obchod@jednadvacitka.cz (v případě již registrovaných zákazníků elektronického obchodu Jednadvacítka) potvrzuje svůj souhlas s tím, aby vlastník a provozovatel PROGRAMU 21 zpracovali údaje uvedené v registračním formuláři do informačního systému za účelem možnosti poskytnout dané slevy a výhody a k marketingovým účelům, a tento informační systém provozovali na dobu neurčitou, výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování PROGRAMU 21 ve smyslu zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v platném znění). Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem PROGRAMU 21, sledující zájem zákazníka. Zákazník, který vyplnil registrační formulář, má právo přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Jednadvacítka, provozovatele Václava Culky, ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

Článek 8.
Registrace účastníka PROGRAMU 21 do členské sekce PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz

V případě, že zákazník, budoucí účastník P21 není registrovaným zákazníkem na www.jednadvacitka.cz, svým podpisem při převzetí karty P21 potvrzuje svůj souhlas s tím, že ho provozovatel sám do 48 hodin zaregistruje do členské sekce PROGRAMU 21 na www.jednadvacitka.cz. Souhlasí též s tím, že jeho dočasnými přístupovými údaji budou: Uživatelské jméno: emailová adresa účastníka P21, Přístupové heslo: je třeba si nechat zaslat systémem eshopu. Přístupové heslo pak může kdykoliv účastník P21 změnit v administraci svého účtu na www.jednadvacitka.cz.

Článek 9.
Ostatní ujednání

Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla PROGRAMU 21. Vlastník a provozovatel si dále vyhrazují právo ukončit PROGRAM 21. O ukončení PROGRAMU 21 bude provozovatel informovat účastníky P21 prostřednictvím e-mailu a informace na internetových stránkách www.jednadvacitka.cz s časovým předstihem minimálně 30 dnů. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla PROGRAMU 21 vstupují v platnost dnem 24. 7. 2015.